Στις Ευρωεκλογές, είναι αφιερωμένη η αρχική σελίδα της Google σήμερα. Οι Ευρωεκλογές – εκλογή μελών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία κάθε πέντε χρόνια σε όλη την Ενωμένη .

  1. Οι ευρωεκλογές του 2024 στην  θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου.
  2. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα εκλογής 21 ευρωβουλευτών.
  3. Η Ελλάδα αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια και έχει το δικαίωμα εκλογής 21 αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  4. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή ευρωβουλευτών έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν. Η του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.
  5. Παράλληλα με τους Έλληνες εκλογείς που ζουν στη χώρα, ψηφίζουν και οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι των 27 λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι Έλληνες που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάποιο κράτος μέλος της Ε.Ε.
  6. Εκλέγονται οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
  7. Το σύστημα εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αμιγές αναλογικό, και ψηφίζουνμε τεσσερις, κατά ανώτατο όριο, υποψηφιους ενός συνδυασμού.
  8. Για να εκλέξει ένα κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων ευρωβουλευτή πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.